Privacy Policy

Privacybeleid van GT Ecom B.V.


In dit Privacybeleid staat beschreven hoe je Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en aan anderen worden verstrekt wanneer je een
bezoek brengt aan www.gtecombv.com (de “Site”) of er iets koopt.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN
Wanneer je een bezoek brengt aan de Site, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over je apparaat, waaronder gegevens over je
webbrowser, IP-adres, tijdzone en bepaalde cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Terwijl je de Site doorbladert, verzamelen we
bovendien gegevens over de individuele webpagina’s of producten die je bekijkt, de websites of zoektermen die je op de Site hebben gebrachten informatie over je interactie met de Site. Deze automatisch verzamelde gegevens noemen we “Apparaatgegevens”.


We verzamelen Apparaatgegevens met gebruik van de volgende technologieën:


– “Cookies” zijn gegevensbestanden die op je apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke id bevatten. Ga voor meerinformatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org.
– “Logbestanden” traceren handelingen op de Site en verzamelen gegevens waaronder je IP-adres, het browsertype, de internetprovider,
pagina’s waarvandaan je naar de Site wordt gestuurd en waar de Site je naartoe stuurt, en datum- en tijdsaanduidingen.
– “Webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om gegevens te registreren over je gebruik van de Site.

Wanneer je een aankoop doet of probeert te doen op de Site, verzamelen we bepaalde gegevens van je waaronder je naam, factuuradres,
bezorgadres, betaalgegevens (met inbegrip van creditcardnummers), e- mailadres en telefoonnummer. Wij noemen deze gegevens “Bestelgegevens”.

Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over “Persoonsgegevens”, bedoelen we daarmee zowel Apparaatgegevens als Bestelgegevens.


HOE WE JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
We gebruiken de Bestelgegevens die we verzamelen in het algemeen om bestellingen af te handelen die via de Site zijn geplaatst (onder meervoor het verwerken van je betaalgegevens, het klaarmaken voor verzending, en het verstrekken van facturen en/of bestellingsbevestigingen). We gebruiken deze Bestelgegevens bovendien om: met je te communiceren;
bestellingen te controleren op potentiële risico’s of fraude; en
je informatie en advertenties over onze producten of diensten te sturen, volgens de door jou aangegeven voorkeuren.

We gebruiken de verzamelde Apparaatgegevens (met name je IP-adres) voor controle op potentiële risico’s en fraude, en meer in het algemeeom onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten op de Site navigeren en om hesucces van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

AAN WIE WE JE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN
We verstrekken je Persoonsgegevens aan derden die ons helpen je Persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven wordt beschreven. We
gebruiken bijvoorbeeld Shopify om onze onlinewinkel te beheren. Op de pagina https://www.shopify.nl/juridisch/privacy lees je hoe Shopify
omgaat met je Persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om te begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. Op de paginhttps://policies.google.com/privacy?hl=nl vind je meer informatie over hoe Google je Persoonsgegevens gebruikt. Je kunt je ook afmelden voorhet gebruik van Google Analytics op de pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
We kunnen je Persoonsgegevens ook verstrekken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan een
dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtsgeldig informatieverzoek dat we ontvangen, of om onze rechten op andere manieren te
beschermen.

GEDRAGSGERICHT ADVERTEREN
Zoals hierboven beschreven, gebruiken we je Persoonsgegevens om je gerichte advertenties of marketingberichten te sturen die kunnen
aansluiten op je belangstelling. Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kun je terecht op de informatiepagina van het
Network Advertising Initiative (“NAI”) op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Je kunt je ook afmelden voor bepaalde van deze diensten via de opt-outpagina’s van de Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.infoDO NOT TRACK
Een “Do Not Track”-signaal van je browser leidt er niet toe dat we anders omgaan met het verzamelen en gebruiken van gegevens.

JE RECHTEN
Als je in Europa woont, heb je recht op inzage in de Persoonsgegevens waarover we over je beschikken en kun je vragen dat je
Persoonsgegevens worden gerectificeerd, bijgewerkt of gewist. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen vde hieronder vermelde contactgegevens.
Als je in de EU woont, merken we bovendien op dat we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van overeenkomsten die we met jehebben (bijvoorbeeld als je iets bestelt via de website) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die hierboven zijn
opgesomd. Houd er rekening mee dat je Persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten Europa, waaronder naar Canada en de
Verenigde Staten.
BEWAARTERMIJNEN
Wanneer je een bestelling plaatst via de Site, bewaren we je Bestelgegevens tot je ons vraagt deze gegevens te verwijderen.

MINDERJARIGEN
Deze Site is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar.


WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, bijvoorbeeld omdat we anders gaan werken met gegevens of om andere operationele
redenen of omdat dit door wet- of regelgeving wordt vereist.


NEEM CONTACT MET ONS OP

Als je meer wilt weten over hoe we met privacy omgaan of als je vragen hebt of een klacht wilt indienen, kun je een e-mailbericht sturen naar
legal@gtecombv.com of een brief sturen naar onderstaand adres:


Betuwehaven 8, Nieuwegein, Utrecht, 3433PV, Nederland